In memoriam

Renata
(Photo by Piotr Tomaszewski, 2003)


Renata Tuomisto
21.7.1950 20.12.2020
   
 

Kuolinilmoitus

 

Forum Polonia